Goodwin Sands, sandbanker i Nordsjøen utenfor sørkysten av England, mellom Ramsgate og Dover. Bankene skifter, er 3–5 km brede og strekker seg ca. 16 km i nord–sørlig retning. De beskytter reden utenfor Deal, men er farlige for skipsfarten.