Tagholt er et arkeologisk funnsted i Lund kommune, Rogaland. Det består av et stort jernutvinningsanlegg. Ved Vigelandsvatnet er det avdekket 15 ovnsbunner, to ødelagte ovner samt en intakt ovn. De eldste ovnene kan ha vært i bruk alt fra 400-tallet f.Kr.