Sydsvenska Dagbladet Snällposten, svensk dagsavis som utkommer i Malmö, opprettet 1872 ved en fusjon mellom Sydsvenska Dagbladet (grunnlagt 1870) og Snällposten (grunnlagt 1848). Avisen er uavhengig konservativ med nær tilknytning til universitetskretser i Lund. I 2004 ble den lagt om til tabloidformat. Opplag 2005: 129 300.