Norges første aluminiumsverk. Satt i drift i 1908, etter at British Aluminium Company (BACO) hadde kjøpt kraftrettigheter der i 1906, fra en nedlagt torvfabrikk i Stangjorden i Sunnfjord. Smelteverket ble satt i drift i 1908, men produksjonen kom aldri opp i mer enn 700 tonn per år. Driften ble nedlagt etter 2. verdenskrig.