Skjoldryggen, et forholdsvis grunt område utenfor Sør-Helgeland. Her er den norske kontinentalsokkelen mellom Stad og Bleik på sitt bredeste, idet avstanden til kysten er ca. 150 nautiske mil.