Sjømyrpollen/Steinosen, naturreservat i Hamarøy kommune, Nordland, sør for Tranøy; 1342 daa, hvorav ca. 817 daa er sjøareal. Området utgjør et verdifullt og svært variert kystområde både med hensyn til topografi og vegetasjon, og har særlig verdi i havstrandbotanisk sammenheng med blant annet et nesten komplett strandengsystem.