Sandfloegga, høyeste fjell i Odda kommune, Hordaland, og på Hardangervidda sønnenfor Rv. 7 Haugastøl–Eidfjord; 1721 moh. Prektig utsikt over Hardangerviddas sørlige del.