Samuel Palmer, britisk maler; påvirket av William Blake. Han malte gjerne symbolsk-visjonære og fantasifullt opplevde landskaper i akvarell, og hans tidlige kunst har påvirket moderne britiske kunstnere som Graham Sutherland.