Salten Verk er et norsk ferrosilisiumverk i Sørfold, Nordland, som er eid av Elkem. Produksjonen ved verket startet i 1967. Verket har fra 1972 produksjon ved tre smelteovner med elektrisk kraft fra det nærliggende Siso kraftverk, som også eies av Elkem.