Sagfjorden er innerste del av fjorden Salangen i Salangen kommune i Troms. Fjorden fører sørøstover, omtrent vinkelrett på løpet til Salangen utenfor. Den er grunn med største dybde 31 meter innenfor Storøya, og har en lengde på rundt åtte km. I ytre del av fjorden er det flere øyer. I fjordbotnen munner Salangselva ut; på nordsiden av elvemunningen ligger tettstedet og kommunesenteret Sjøvegan.