England, slottsanlegg i London, ved The Mall. Kom i Henrik 8s eie 1532 og ble utbygd av Karl 1. Da Whitehall brant 1691, ble slottet den britiske konges residens frem til 1837. Det britiske hoff kalles fremdeles The Court of Saint James's.