Rudolph Arthur Marcus, amerikansk kjemiker, professor 1951–64 ved Polytechnic Institute of Brooklyn, New York, 196–78 ved University of Illinois, Urbana, og siden 1978 ved California Institute of Technology, Pasadena. Mottok Nobelprisen i kjemi 1992 for sine bidrag til forståelsen av elektronoverføringsreaksjoner.