Rough Tower, kunstig bygd festningsverk i Nordsjøen, utenfor Englands østkyst, bygd under den annen verdenskrig. Etter krigen ble den liggende forlatt inntil 1967 da den ble okkupert av en engelsk major, Paddy Roy Bates, som i 1976 erklærte Rough Tower som selvstendig stat under navnet Principality of Sealand. Britiske myndigheter bestred Bates' rett til Rough Tower, men da festningsverket på dette tidspunktet lå i internasjonalt farvann valgte de å droppe saken mot ham. Da Storbritannia i 1987 utvidet sitt territorialfarvann kom Rough Tower innenfor britisk territorialgrense.