Robert Lindsay Burnett, britisk sjøoffiser. Kontreadmiral 1940, viseadmiral 1943, admiral 1946. Var øverstkommanderende i Sør-Atlanteren 1944–46. Under konvoitjeneste i Nord-Atlanteren i desember 1942 drev han tilbake et angrep fra en tysk styrke som bestod av lommeslagskipet Lützow, krysseren Admiral Hipper og seks store jagere med tap av en jager på hver side. Han deltok med tre kryssere, Belfast (flaggskip), Norfolk og Sheffield, i senkningen av slagkrysseren Scharnhorst 26. des. 1943.