Robert Aske var en engelsk opprører som tilhørte en gammel, ansett familie i Yorkshire. Han stilte seg i 1536 i spissen for en katolsk opprørsbevegelse, som kaltes Nådens pilegrimsferd (The Pilgrimage of Grace) og var rettet mot Henrik 8s kirkepolitikk, særlig avskaffelsen av klostrene. Aske ble henrettet i York.