En slekt fra storgården Ringnes i Stange. Erik Sørensen (1715–1806) kjøpte gården 1768. Hans sønnesønn, gårdbruker Even Christensen Ringnes (1782–1870), var stortingsmann fra 1830. Ved hans sønn Christen Ringnes' (1823–1901) død gikk gården i arv til søsterens dattersønn Even Saastad Ringnes (1886–1926), og den har siden vært i hans etterslekt.