Ringedalsfossen, foss i Odda kommune, Hordaland. 160 m loddrett fall i Nybuåna like ovenfor elvens munning i østre ende av Ringedalsvatnet. Langavatnet (1190–1155 moh.) og Håvardsvatn (1264–1208 moh.) ovenfor fossen er sterkt regulert. I fossen er det derfor vannføring bare ved overløp i år med særlig mye nedbør.