Redonda, klippeøy i Antigua og Barbuda. Ubebodd. Ble sett av Columbus 1493 og oppkalt etter kirken Santa María de Redonda i Cádiz.