Rederienes Landsforening, bransje- og arbeidsgiverforening, grunnlagt 1990 ved sammenslutning av Redernes Arbeidsgiverforening (grunnlagt 1912) og Ruteskipenes Rederiforening. Organisasjonen skiftet i 2012 navn til NHO Sjøfart.