Queen's evidence, i engelsk strafferett betegnelse på vitnemål som en lovovertreder avgir mot sine medskyldige for selv å slippe straff.