Politiets data- og materielltjeneste, sentralt politiorgan med ansvar for anskaffelse av utstyr og materiell (bl.a. biler, våpen og sambandsutstyr) til politiet, samt utvikling og drift av elektroniske informasjonssystemer. Nåværende organisasjon ble etablert i 2004 ved en sammenslåing av Politiets datatjeneste og Politiets materielltjeneste.