Plasmodium, protoktist-slekt i rekken sporedyr, kan forårsake malaria hos mennesket.