Plasmodier er en sporedyrfamilie i underklassen coccidier. Plasmodiene er en familie med encellede protoktister og omfatter malariaparasittene, Plasmodium. Fire arter er kjent hos mennesket.. Hele artikkelen

Ny artikkel