Pierre Marcellin Boule, fransk antropolog, direktør for Institut de Paléontologie Humaine i Paris. Særlig kjent for sine undersøkelser over neandertalerne. Boules hovedverk Les Hommes Fossiles er utkommet i flere opplag både på fransk og engelsk.