Peter Adler Alberti, dansk politiker og jurist. Ble valgt til Folketinget for Venstre første gang i 1892 og var justisminister i venstre-regjeringene 1901–08. Han gjennomførte flere viktige reformer som alminnelig kommunal stemmerett for skatteborgere, men vakte også skarp motstand. I 1908 meldte han seg til politiet og tilstod bedragerier for i alt 16 millioner kroner, som tilsvarte en femtedel av statens årlige inntekter. I 1910 ble han dømt til åtte års tukthus, ble benådet 1917.