Paricutín, vulkan i Mexico, oppstod 20. feb. 1943, 320 km vest for hovedstaden, og oversvømmet to landsbyer med lava. Forut for utbruddet kunne man merke små jordskjelv med stadig kortere mellomrom. Utbruddet startet med en revne i en maisåker (som var under pløying) og fortsatte med at glødende basaltisk aske ble slynget opptil halvannen kilometer i været. Senere strømmet også lava ut og oversvømmet gårder i området. Etter bare en uke var vulkankjeglen nådd opp i en høyde på 150 m; etter to måneder 330 m. Utbruddet tok slutt 1952; da reiste toppen seg 424 m over den opprinnelige flaten (totalt 3170 moh.).