Pappenheim, tysk mediatisert greveslekt. Eldste kjente stamfar er Henrik av Pappenheim, som omkring 1030 oppførte borgen Pappenheim i Bayern. Slekten fikk 1193 arveembetet som riksmarskalk i det tysk-romerske riket og gjorde fra 1356 også tjeneste ved de tyske keiserkroninger. Den keiserlige hærfører Gottfried Heinrich zu Pappenheim (1594–1632) fikk personlig riksgrevetittel 1628. Alle slektens medlemmer ble riksgrever 1740.