Oswald Mosley, britisk politiker, medlem av parlamentet 1918–22 (konservativ), 1922–24 (uavhengig), 1924 og 1926–31 (arbeiderpartiet). Medlem av Ramsay MacDonalds annet ministerium 1929–30. Brøt 1931 med arbeiderpartiet og dannet British Union, et fascistisk parti som ikke fikk noen politisk betydning. Arrestert mai 1940, da partiet ble forbudt. Løslatt 1943 på grunn av sykdom. I 1948 opprettet han en ny politisk organisasjon ledet etter gamle fascistpregede prinsipper. Selvbiografi: My Life (1968).