British Union, britisk fascistparti, stiftet 1932 av Sir Oswald Mosley, forbudt 1940. Programmet var i det store og hele nazistisk, men British Union fikk aldri noen større tilslutning, bl.a. fordi «bolsjevikfaren», som fascistene viste til i sin agitasjon, ikke var reell i et land med en rent konservativ regjering. Etter en del gatekamper i 1936 forbød regjeringen alle halvmilitære uniformer. Fascistbevegelsen og Mosley hadde rundt 1938 mistet sin betydning.