Oppstadåa, sideelv til Glomma i Sør-Odal kommune, Hedmark. Den kommer fra Storsjøen og renner inn i Glomma fra nord ved Skarnes. Elva har lite fall og er seilbar med småbåter mellom Glomma og Storsjøen. Vannstanden i elva og Storsjøen påvirkes av vannstanden i Glomma. Oppstadåa får tilsig fra et stort nedbørfelt omkring Storsjøen, og har en middelvannføring på 9 m3/s. Nær utløpet av Storsjøen er deler av elveløpet vernet som naturreservat, se Seimsjøen naturreservat.