Norsk Litteraturkritikerlag, stiftet 1946, har til formål å ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser, og å verne om kritikkens nivå og uavhengighet. En kritikerutdanning ble startet opp i 1993 i lagets regi. Mottar statlig støtte gjennom bibliotekvederlag og kopivederlag fra Kopinor. Laget har ca. 180 medlemmer (2008). Etter avstemning blant medlemmene utdeles en litteraturkritikerpris til en norsk skjønnlitterær forfatter (utdelt hvert år siden 1950). I anledning av lagets 50-årsjubileum utkom antologien Det glatte lag. Tanker om litteraturkritikk (1996). Inngår som en seksjon i Norsk kritikerlag fra 1998. Norsk kritikerlag utdeler Litteraturkritikerprisen.