Norman Levine, kanadisk forfatter; bosatt i Cornwall i Storbritannia 1949–80. Han har utgitt romanene The Angled Road (1952) og From a Seaside Town (1970), men er særlig kjent for den kontroversielle selvbiografien Canada Made Me (1958) og for en rekke glimrende noveller, bl.a. i samlingene Thin Ice (1979), Champagne Barn (1984) og Something Happened Here (1991). Et utvalg av novellene hans kom på norsk i 1987 under tittelen Tynn is og andre noveller. Levine har også skrevet lyrikk.