Norferm, tidligere norsk industriselskap som produserte bioprotein til fiske- og dyrefôr ved hjelp av bakteriekulturer som levde på metan fra naturgass ilandført fra Haltenbanken. Hadde fabrikk på Tjeldbergodden i Aure kommune, Møre og Romsdal, som var i drift perioden 2000–06 og opprinnelig var eid av Statoil og Nycomed Amersham, senere Statoil og DuPont.