Noailles, fransk adelsslekt som første gang er nevnt 1023. Slektens overhode fikk 1663 titlene hertug av Noailles og hertug av Ayen. Slekten eier slottene Maintenon og Chalpmaraux. Til slekten hører bl.a. Adrien Maurice, hertug av Noailles (1678–1766), som var finansminister under Ludvig 15s mindreårighet, senere feltmarskalk; og forfatteren Anna, grevinne av Noailles (1876–1933). Fra førstnevntes yngre sønnesønn stammer en yngre gren hvis overhode bærer tittelen hertug av Mouchy; denne grenen eier slottet Mouchy i Loiredalen.