Nielsen, norsk slekt som stammer fra soldat Rasmus Nielsen (f. 1622), som bodde i Vaterland ved Christiania. Hans sønn skipper Niels Rasmussen (1649–1706) var far til kjøpmann i Christiania, kongelig agent Niels Nielsen (1700–86). Hans sønner var statsråd Mogens Nielsen (1750–1827), som ble stamfar til en dansk gren av slekten, og riksbankdirektør, kongelig agent Jacob Nielsen (1768–1822). Sistnevnte var far til ekspedisjonssekretær Bernt Anker Nielsen (1811–67) og telegrafdirektør Carsten Tank Nielsen (1818–92). B.A. Nielsen var far til politimester Ludvig Nielsen (1840–95), som var gift med kvinnesakspioneren Ragna Nielsen (1845–1924). Telegrafdirektør C.T. Nielsen var far til professor Yngvar Nielsen (1843–1916), direktør for Marinens mekaniske verksteder Alf Nielsen (1846–1919) og Erling Nielsen (1851–1907), innehaver av firmaet W.C. Fabritius & Sønner. Professor Yngvar Nielsen var far til historikeren, arkivkonsulent Gunnar Tank (1878–1942) og historikeren Roar Tank (1880–1957). Alf Nielsen var far til kontreadmiral Carsten Tank-Nielsen (1877–1957), som igjen var far til personaldirektør i Norsk Hydro Reidar Tank-Nielsen (1917–98).