Nero Claudius Drusus, sønn av Tiberius Claudius Nero og Livia, som ektet Augustus, altså stesønn av Augustus og yngre bror av keiser Tiberius. Drusus var en dyktig feltherre og kjempet i årene 12–9 fvt. fremgangsrikt mot germanerne, og fikk etter sin død tilnavnet Germanicus, et navn som også ble gitt til hans sønn. Døde etter komplikasjoner etter et fall fra en hest. Han var gift med Antonia den yngre, datter av triumviren Antonius. De fikk tre barn, deriblant den senere keiser Claudius.