Nerine, planteslekt i narsissfamilien, 30 arter, de fleste i Sør-Afrika. Flere av artene er populære i kultur som prydplanter og til snitt.