Russland, nordkysten av Kolahalvøya. Navnet er antagelig en forvanskning av Nordmannskysten.