Muren, hus på Østre Murallmenning, ved Vågen, en av byens eldste verdslige bygninger. Bygningen ble oppført 1561 som bolig for Erik Rosenkrantz, lensherre på Bergenhus. Skadet i brann flere ganger, overtatt av kommunen 1924, fredet fra 1927. I dag huser Muren et buekorpsmuseum.