Mollešjohka, bielv fra øst til Reisaelva, Nordreisa kommune, Troms. Danner de vakre Mollisfossene med samlet fallhøyde på ca. 260 m. Nedbørfelt 275 km2. Øvre del, ovenfor Stuora Mollešjávri (786 moh.), er overført via Ábojávri (692–674 moh.); denne er viktigste reguleringsmagasin for kraftstasjonene, som nytter fallene i Ábojohka, se Kvænangsbotn kraftstasjon.