Nordreisa er en kommune i Troms fylke. Den ligger omkring Reisafjorden og dens armer, Bakkebyfjorden i vest og Oksfjorden og Straumfjorden i øst, og med Reisadalen innenfor fjordbotnen med fjelltraktene på begge sider. Reisadalen strekker seg sørøstover til riksgrensen mot Finland. Nordreisa grenser til Kvænangen i nordøst, Kautokeino i sørøst, Finland i sør, Kåfjord i sørvest og til Lyngen i fjorden med samme navn i vest. Hele artikkelen

Ny artikkel