Miloš Jakeš, generalsekretær i det tsjekkoslovakiske kommunistpartiet, og dermed landets mektigste, i perioden 1987-1989. Under Miloš Jakeš' ledelse distanserte Tsjekkoslovakia seg fra den reformprosessen - perestrojka - som pågikk i Sovjetunionen samtidig. Jakeš motarbeidet den demokratiske reformprosessen 1968 som pågikk i kommunistpartiet og Tsjekkoslovakia i 1968 og som ble slått ned av Warszawapakten. Etter den såkalte Fløyelsrevolusjonen i 1989 ble det reist søksmål mot Jakeš på grunn av hans handlinger i 1968, men saken ble henlagt i 2003.