Merapi, meget aktiv vulkan i Indonesia, i midtre del av Java, 25 km nord for Yogyakarta, 2911 moh. Hyppige utbrudd. De alvorligste i moderne tid fant sted i 1872 og 1930. Et utbrudd som startet 1992 varte med varierende styrke frem til 2002. Utbrudd også senere på 2000-tallet.