Mc, forkortelse for Mac. Navn som er sammensatt med denne forkortelse, alfabetiseres i leksikonet som Mac...; f.eks. finnes McAdam alfabetisert som MacAdam.