Matthew Boulton, engelsk ingeniør og industrimann. Ble i 1775 kompanjong til James Watt. Gjorde dampmaskinen til kommersiell suksess, og selskapet som Boulton og Watt skapte, Boulton & Watt, ble et meget kjent navn. Matthew Boulten fikk i 1790 patent på en maskin til preging av mynter. Forøvrig var Boulton et sentralt medlem av The Lunar Society, en gruppe av fremtredende menn innen kunst, vitenskap og teologi i Birmingham-området.