Maria av Modena var dronning av England og datter av Alfonso 4 av Modena. Ble på Ludvig 14s initiativ gift med Jakob 2 av England 1673. Hun var ivrig katolikk og arbeidet for katolske og franske interesser. Da hun 1688 fødte sønnen Jakob Edvard, og katolsk tronfølge syntes sikret, ble dette en av årsakene til revolusjonen mot Jakob. Maria rømte til Frankrike og fikk sin mann til å komme etter. Der arbeidet hun for Stuartenes sak til hun døde.