Marcus Ehrenpreis, polskfødt rabbiner, overrabbiner i Bulgaria 1900–14, i Stockholm 1914–41. Titulær professor 1935. Han spilte en fremtredende rolle ved de tidlige sionistkongressene. Under den første og den annen verdenskrig organiserte han flyktninghjelp. Han utgav flere essaysamlinger og skrev selvbiografien: Mitt liv mellan öster och vester (1946).