Major, norsk slekt som stammer fra den irske innvandreren Robert Gonsalvo Major (død 1839), som kom til Norge som flyktning og slo seg ned i Kristiansand. Han var far til sorenskriver i Søndre Østerdalen Harald Emil Major (1809–1907) og direktør ved Gaustad asyl, psykiateren Herman Wedel Major (1814–54).