Den største av Shetland Islands, ca. 200 km nord for Skottland, 583 km2. Fiske og fiskeforedling; industri og tjenesteyting i forbindelse med oljevirksomheten utenfor kysten. Viktigste by er Lerwick.