Scalloway, tettbebyggelse på Shetland, ca. 3 km vest for Lerwick. Base for den norske Shetlandsgjengen under den annen verdenskrig.